> Edu Silesia > Nabídka kurzů > Kontakt

Odborné semináře

Odborné semináře – tvrdé dovednosti
Odborné semináře – měkké dovednosti
Odborné semináře – rozvoj osobnosti

1.1 Odborné semináře – tvrdé dovednosti

1.1.1 Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Anotace: Kurz sjednocuje vzhled a způsob úpravy dokumentů, tím práci zjednodušuje, dává jí řád a šetří Váš čas. Kurzy jsou vhodné pro asistentky, sekretářky a další zaměstnance, kteří v rámci svého pracovního zařazení vytvářejí textové dokumenty. Hlavním cílem kurzu je úspora času při současném zvyšování prestiže úřadu zavedením normy do praxe.

 • Interpunkční znaménka – pravidla použití
 • Spojovník a pomlčka – rozdíl a jejich použití
 • Zkratky – začátkem slova, koncem slova, iniciálové, zkratky akademických titulů
 • Značky – způsob psaní, vytváření přídavných jmen při použití číslic
 • Peněžní částky, čísla a číslice
 • Úřední dopisy – s předtiskem, bez předtisku, do zahraničí – jejich náležitosti, úprava a formátování
 • Dopisy fyzických osob osobám právnickým
 • Problémové oblasti při vytváření písemností – formátování tabulek, osamocená písmenka na koncích řádků, tabulky a tabulátory, ergonomie

1.1.2 Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Víte, jak odpovědět našim věčně spokojeným spoluobčanům, abychom je ještě víc nena…štvali? Že ne? A přitom to není vůbec obtížné. Stačí znát jen několik základních asertivních principů a každý z nás může napsat dopis či e-mail, který nejen zaujme příjemce, ale vytvoří u něj pocit pisatelova zájmu a pochopení. Náplní semináře je zprostředkovat účastníkům informace o problematických oblastech českého pravopisu, o vhodné stylizaci a asertivní a empatické písemné komunikaci.

 • Pravidla českého pravopisu a nejdůležitější změny, ke kterým došlo
 • Jazykové příručky, Závaznost pravopisné kodifikace, Stylistika
 • Asertivita a empatie v dopisech, Jazykové styly podle funkce
 • Sloh obchodního dopisu
 • Stylistická a grafická podoba elektronické komunikace
 • Použití vhodné formulace v komunikaci s externími i interními klienty
 • Elektronický podpis

1.2 Odborné semináře – měkké dovednosti

Měkkými dovednostmi jsou obecné dovednosti, které jsou hůře měřitelné a jejichž změna vyžaduje delší dobu. Patří mezi ně schopnost komunikace, empatie, asertivity, týmové spolupráce, kreativity a další kompetence provázané s osobností člověka. Na tyto dovednosti začínají zaměstnavatelé a personalisté klást stále větší důraz. Soft skills je velice dobře možné rozvíjet v rámci teambuildingu nebo jiných forem zážitkového vzdělávání.

1.2.1 Společenská etiketa I.

Seminář je určen všem, kdo se pohybují ve veřejném prostoru, a to v nejrůznějších profesních polohách, zejména je vhodný pro vedoucí pracovníky, komunální politiky, pracovníky jejich týmů, pracovníky informačních středisek a služeb, asistentky přijímající pracovní návštěvy a další zájemce.

 • Pojem etikety
 • Funkce etikety v běžném životě
 • Základní oblasti
 • Teorie společenských předností
 • Pozdravy a zdravení
 • Přemisťování
 • Vizitky
 • Etiketa a telefon

1.2.2 Společenská etiketa II. – Společenské nehody a jejich zvládání

Neobratnost v reakcích na nečekané a nepříjemné situace je OKOLÍM vnímána s mimořádnou citlivostí. Naopak pohotové zvládání společenských nehod je považováno za faktor, který dovede silně zvyšovat společenskou autoritu i obecnou vážnost. Pro jejich zvládání existují nikoli pravidla, ale přístupy… Právě rozboru takových situací a základním přístupům je seminář věnován.

 • Oblíbenost a neoblíbenost
 • Pojem společenské obratnosti
 • Jak zvládat neočekávané situace
 • Vítaný a nevítaný host
 • Cvičení situací "Co teď?"
 • Společenské trapasy
 • Základy stolování
 • Přípitky
 • Test o společenské zběhlosti

1.2.3 Aby z toho nebyl konflikt – 2denní

Dostáváte se často do konfliktních situací nebo se jim naopak vyhýbáte? Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek odmítnout nepřiměřený návrh nebo požadavek kolegy?

 • typy konfliktu 1. až 4. řádu, k čemu nám takové dělení pomůže
 • zvládání konfliktů – diagnostika a postupy zvládání, řešení konkrétních případů
 • manipulace a nedorozumění v našem životě
 • pravidla komunikace potřebná pro zvládnutí konfliktu
 • nácvik zvládání konfliktu a hledání účinných strategií

1.2.4 Kritika a chvála v praxi aneb jak lépe motivovat k práci – 2denní

Hledáme výhody a nevýhody mezilidských vztahů a konstruktivní komunikace v pracovním kolektivu s cílem zvládnout nebezpečí zbytečného stresu. Akcent je kladen na asertivní a motivační chování vedoucích zaměstnanců bez zbytečných stresů a emocí, schopnost okamžité reakce při zvládání námitek s konkrétními návrhy řešení na zvládání krizových situací v rovině emoční a racionální inteligence.

 • Rozvinout komunikační schopnosti v interakci s ostatními zaměstnanci
 • Odhalit vlastní styl jednání
 • Seznámit se s jednotlivými asertivními technikami
 • Procvičit si vhodné formulace při prosazování svých požadavků a přání
 • Posílit adekvátní obranné reakce
 • Naučit se zvládat nástrahy, které vedou ke sporům a neproduktivní komunikaci
 • Pochopit, jak se prosadit při plném respektování svého okolí
 • Předjímat konfliktní situace na pracovišti a procvičit se v jejich efektivním zvládání
 • Natrénovat vhodné strategie prevence a zvládání konfliktu
 • Pochopit nejčastější příčiny těchto nepříjemných situací

1.2.5 Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem

Dostáváte se často do obtížných situací v komunikaci s klientem nebo se jim naopak vyhýbáte? Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek reagovat na krizovou situaci při spolupráci s nestandardní protistranou?

 • dozvíte se, jaké druhy konfliktů existují a jak vznikají
 • poznáte důsledky neřešených konfliktů
 • osvojíte si schopnost rozpoznat typy konfliktu
 • popíšeme si základní faktory, které se na vzniku obtížné situace podílejí
 • naučíte se, jaké jsou vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých případů
 • rozpoznáte svůj typický styl řešení obtížné situace (selfmanagement)
 • naučíte se vnímat konflikt jako přirozený vývoj vztahů v týmu a uvidíte, že konflikt může i zdrojem inspirace

1.3 Odborné semináře – rozvoj osobnosti

1.3.1 Mozkový jogging – 2denní

Mozkový jogging je dynamický program mentálního tréninku, který umožňuje rozvíjet poznávací schopnosti, zvyšovat kapacitu paměti, posilovat funkce vnímání, koncentrace, schopnosti postřehu, asociačního i logického myšlení, fantazie a tvořivosti. Účastníci programu si zážitkovou formou osvojí techniky, které jim umožní pamatovat si lépe a více. Zároveň získají návod, jak mohou sami dál o svou paměť pečovat.

 • Mozek a jeho funkce
 • Efektivní využití celého mozku
 • Rozvoj paměťových schopností
 • Smyslová inteligence
 • Využití mozkového joggingu v praxi
 • Nová mysl

info<zavinac>edusilesia.cz